1.270 điểm 10 và 3.128 điểm liệt tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2019, cả nước có 1.270 thí sinh đạt điểm 10 và 3.128 bị điểm liệt. Năm nay, thí sinh đạt điểm 10 gấp 2,8 lần so với năm 2018.

Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2019, cả nước có 1.270 thí sinh đạt điểm 10 và 3.128 bị điểm liệt.

Năm nay, thí sinh đạt điểm 10 gấp 2,8 lần so với năm 2018./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/1270-diem-10-va-3128-diem-liet-tai-ky-thi-thpt-quoc-gia-2019/582313.vnp

Tags: THPT Quốc  |  Điểm liệt  |  thí sinh  |  Năm 2018  |  Trung học phổ thông  |  cả nước  |  2019 Kỳ  |  quốc gia  |  Thi THPT