1.700 trẻ đổ về Hà Nội xét nghiệm, đã có 124 trẻ Bắc Ninh mắc sán