1001 tình huống cười ra nước mắt khi đóng phim (Phần 3): 3 cao thủ võ lâm với màn phi phân qua cổng đầy oái ăm