1001 tình huống cười ra nước mắt khi đóng phim (Phần 5): Diễn viên quá nhập tâm, đạo diễn số đen hứng trọn cả chum rượu vào đầu