103 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 21,8 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 20,4 tỷ USD không kể dầu thô. Mặc dù khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,4 tỷ USD, nhưng xuất siêu khu vực đầu tư nước ngoài đã bù đắp được nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước. Vì vậy cả nước xuất siêu 3,4 tỷ USD trong 8 tháng năm 2019.

Theo báo cáo, trong 8 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 22,63 tỷ USD, bằng 92,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể, có 2.406 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 25,4% số dự án so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký cấp mới 9,13 tỷ USD, bằng 67,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Ảnh minh họa: vov.vn.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô đạt 117,95 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 69,4% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 116,55 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 68,6% kim ngạch xuất khẩu.

Khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 21,8 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 20,4 tỷ USD không kể dầu thô. Mặc dù khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,4 tỷ USD, nhưng xuất siêu khu vực đầu tư nước ngoài đã bù đắp được nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước. Vì vậy cả nước xuất siêu 3,4 tỷ USD trong 8 tháng năm 2019.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 15,74 tỷ USD, chiếm 69,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đó là lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, lĩnh vực bán buôn bán lẻ...

Theo đối tác đầu tư, đã có 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,63 tỷ USD. Hàn Quốc đứng thứ hai; Singapore đứng vị trí thứ ba; Trung Quốc, Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm...

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 56 tỉnh thành phố, trong đó TP Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 5,66 tỷ USD, chiếm 25% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ hai, Bình Dương đứng thứ ba...

Theo PHƯƠNG HẰNG/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/103-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-co-du-an-dau-tu-tai-viet-nam-589742

Tags: xuất siêu  |  Dầu thô  |  Năm 2018  |  Đầu tư nước ngoài  |  lĩnh vực  |  nhập siêu  |  khu vực kinh tế  |  Tổng vốn đầu tư  |  nhà đầu tư nước ngoài