00:00

12 chiến đấu cơ của Mỹ đến Australia đối phó với Trung Quốc

TIN LIÊN QUAN