Phát hiện, cách ly 127 hành khách nghi nhiễm Covid-19 qua các sân bay