13 khác biệt giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả

Có những biểu hiện khá rõ ràng để phân biệt hai khái niệm bận rộn và làm việc hiệu quả.

Nhiều người nghĩ rằng để có một ngày làm việc hiệu quả là phải trở nên siêu bận rộn. Đó là một quan niệm sai lầm.

Bạn bận rộn không có nghĩa là bạn đang làm việc có hiệu quả, và ngược lại hiệu quả không có nghĩa là phải tất bật suốt ngày.

Sau đây là những biểu hiện khá rõ ràng để phân biệt hai khái niệm trên.

(Nguồn: Bright Side)

  • Chiến lược giúp quản lý năng lượng và cải thiện năng suất làm việc

  • 6 bước giúp doanh nhân đưa chánh niệm vào kỹ năng quản lý công việc hằng ngày

Theo PHẠM NHUNG/Doanh nhân SG