2 công an giúp con nuôi của Đường 'Nhuệ' cùng 'đàn em' thoát tội bị xử lý ra sao?