2 nạn nhân trong thùng bê tông bị giết, phi tang ra sao?