2 ngày tổng kiểm soát giao thông, CSGT toàn quốc xử phạt hơn 14 tỷ đồng