2 người Việt từ Trung Quốc về nhập viện tại Hà Nội, đã bị cách ly đề phòng viêm phổi Vũ Hán