20/11, cậu bé mang bao tải tới tặng cô giáo, món quà bên trong khiến tất cả bối rối xúc động