22 du khách Hàn Quốc từ chối vào khu cách ly phòng virus corona ở Đà Nẵng

Thời sự