3 du khách trên tàu Phú Quý Express âm tính với COVID-19