3 học sinh ở An Giang đuối nước thương tâm trong ngày trung thu