3 tiết lộ phi thường về địa điểm ra mắt iPhone 11: Niềm kiêu hãnh của Apple chưa hãng nào sánh nổi