300 người vác cát, đóng cọc cứu đê sắp vỡ

Sáng 13/10, 300 công an, quân đội cùng người dân cấp tập gia cố 100m đê sông Vinh tại phường Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An) bị lũ xói lở.

Xã hội