33 năm phát triển, máy bay Ấn Độ vẫn chưa thể chiến đấu

BÌNH LUẬN - MXH Radio Tinngan (0)

TIN LIÊN QUAN