33 người Hà Nội ngồi gần 6 ca Covid-19 trên chuyến bay từ Đà Nẵng