4 điều mong chờ trận quyết chiến Iran: Địa chấn đỏ?