4 thứ tuyệt đối không nên lấy ra làm trò đùa, đặc biệt là giữa những người bạn thân