5 giờ trốn chạy của cán bộ ngân hàng sau khi giết bố, chém mẹ và em gái mang thai nguy kịch