5 lời khuyên giúp nhà đầu tư 'xuống tiền' khi thị trường chao đảo