50% dân thành phố Moscow miễn nhiễm với SARS-CoV-2

Đó là tuyên bố của Thị trưởng thành phố này, ông Sergey Sobyanin.

Theo ông Sobyanin, chiến lược phòng chống dịch bệnh của thủ đô này - kết hợp giữa nâng cao trách nhiệm cá nhân cùng các biện pháp hạn chế quy mô nhỏ và tăng cường trang bị cho bệnh viện - đang hoạt động hiệu quả.

Một nghiên cứu được tiến hành tại Moscow cho thấy khoảng 6 triệu người đã có phản ứng miễn nhiễm với virus như miễn dịch tế bào và xuất hiện kháng thể. Theo ông Sobyanin, về lý thuyết 1/2 dân số Moskva đã được bảo vệ khỏi SARS-CoV-2 nhưng không ai dám đảm bảo điều này sẽ lặp lại tương tự với loại bệnh khác.

Theo Đại Đoàn Kết Link Gốc:           Copy Link
http://daidoanket.vn/50-dan-thanh-pho-moscow-mien-nhiem-voi-sars-cov-2-525145.html

Tags: SARS-CoV-2  |  miễn nhiễm  |  thành phố Moscow