500.000 đồng cho đĩa trứng xào cà chua: Điểm tối trong công tác quản lý?