6 ngày nghỉ Tết, TP.HCM cấp cứu 21 người bị tai nạn do pháo nổ