7 ngày nghỉ Tết, cả nước 135 người chết vì tai nạn giao thông