7 tấm ảnh tư liệu về Anh hùng phi công 'huyền thoại số 7'