70 cán bộ Trung ương quản lý bị kỷ luật: 'Thật đau xót nhưng không thể không làm!'