70 năm vì nước vì dân

Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân là cơ quan xuất bản chuyên ngành tổng hợp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trung tâm xuất bản của toàn quân do Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trực tiếp chỉ đạo. Lịch sử quá trình xây dựng và trưởng thành của Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân gắn liền với lịch sử xây dựng trưởng thành chiến đấu và chiến thắng của các lực lượng vũ trang nhân dân ta; dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chủ nhật, 12/07/2020 12:46

Thời sự

Đặc công luyện tập công phá 03:09

Đặc công luyện tập công phá

Thứ bảy, 08/08/2020 | 21:51
SaPa - Thị trấn mờ sương" 03:49

SaPa - Thị trấn mờ sương"

Thứ bảy, 08/08/2020 | 21:49
Giúp bạn như giúp mình 07:53

Giúp bạn như giúp mình

Thứ bảy, 08/08/2020 | 21:37