8 học sinh bị sát hại trong ngày đầu tựu trường ở Trung Quốc