8 phát minh gây cười nhưng vô cùng hữu dụng, là minh chứng cho câu 'cái khó ló cái khôn'

Nhìn qua thì cứ tưởng chỉ là trò hề, thế nhưng trong một vài hoàn cảnh, những phát minh dưới đây lại trở nên hữu dụng vô cùng.

Trên thực tế, những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời nhiều khi không ở đâu xa mà lại tồn tại ngay trong đời sống thường nhật của chúng ta.

Thậm chí có đôi khi, những phát minh thú vị lại là kết quả bất ngờ của thứ tư duy mà nhiều người vẫn thường gọi là 'cái khó ló cái khôn'.

Và những thành phẩm vừa hữu dụng nhưng cũng vừa hài hước dưới đây chính là minh chứng cho điều này.

*Nguồn: Weibo.

Theo Trần Quỳnh/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/8-phat-minh-gay-cuoi-nhung-vo-cung-huu-dung-la-minh-chung-cho-cau-cai-kho-lo-cai-khon-820202511103346385.htm