87 ngày không có ca mắc ở cộng đồng, 50/50 bệnh nhân nước ngoài mắc COVID-19 đã được Việt Nam chữa khỏi