9 nhân sự vừa được điều động, bổ nhiệm ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư

9 nhân sự cấp Cục, Vụ vừa được Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trao quyết định.

Sáng 16/4, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cán bộ

Cổng Thông tin Chính phủ cho biết, các nhân sự được điều động, bổ nhiệm lần này gồm: ông Trần Hồng Quang, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển;

Bà Trần Thị Hồng Minh, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh làm Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia;

Bổ nhiệm ông Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng làm Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh;

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Điều động ông Lương Văn Kết, Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp làm Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Điều động, bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp;

Điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Khởi, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch.

Điều động ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ làm Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị;

Bổ nhiệm ông Tăng Ngọc Tráng, Phó Vụ trưởng giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư;

Theo PV/Tổ Quốc

Tags: Bộ Kế  |  điều động  |  bổ nhiệm  |  kế hoạch  |  Vụ trưởng  |  thông tin  |  Bộ trưởng  |  nhân sự  |  đăng ký kinh  |  Trung tâm  |  quyết định