Tổng kết năm 2019

9 thành tựu nổi bật của khoa học vũ trụ trong năm 2019

Nghiên cứu in 3D xương và da giúp cho việc cấp cứu các tai nạn trên vũ trụ, phóng tàu vũ trụ năng lượng mặt trời hay lắp kính viễn vọng không gian mạnh nhất,... là những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực khoa học vũ trụ của năm 2019.

Nhập mô tả

Theo Trường Giang/Vnn/Infonet Link Gốc:           Copy Link
https://infonet.vietnamnet.vn/9-thanh-tuu-noi-bat-cua-khoa-hoc-vu-tru-trong-nam-2019-post325389.info

Tags: nổi bật  |  khoa học  |  thành tựu  |  viễn vọng  |  Mặt trời  |  lĩnh vực  |  không gian  |  năng lượng  |  cấp cứu  |  2019 Nghiên