96 trường hợp được nhận làm con nuôi nước ngoài

Bộ Tư pháp cho biết, từ Quý III đến ngày 25/11/2020, Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) giải quyết được 96 trường hợp con nuôi nước ngoài.

Trong đó, có 48 trường hợp trẻ em được giải quyết thông quy thủ tục giới thiệu (trẻ em khỏe mạnh), 18 trường hợp trẻ em được giải quyết thông qua thủ tục đích danh (trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo), 30 trường hợp trẻ em thuộc diện con riêng, cháu ruột của người nhận con nuôi. Trong đó, các trường hợp cha mẹ nhận con nuôi từ nước ngoài đều được đảm bảo thực hiện đúng quy định về cách ly, phòng, chống dịch bệnh. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ con nuôi nước ngoài tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Cũng theo thông tin từ Bộ Tư pháp, tính đến ngày 10/11/2020, phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung (của Bộ Tư pháp) đã triển khai áp dụng tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với hơn 18.000 người dùng, tại hơn 11.000 UBND cấp xã, hơn 700 Phòng Tư pháp cấp huyện và 63 Sở Tư pháp trên toàn quốc tác nghiệp hàng ngày. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đang dần được hình thành với dữ liệu của 12.139.534 trường hợp đăng ký khai sinh. 2.771.264 trường hợp đăng ký kết hôn. 1.888.522 trường hợp đăng ký khai tử và gần 3.934.664 trường hợp đăng ký các sự kiện hộ tịch khác. Có 7 địa phương đang triển khai đăng ký hộ tịch trực tuyến thông qua Hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến do Bộ Tư pháp xây dựng (gồm TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Bình Dương, Bắc Kạn, Bến Tre, Quảng Nam). Hơn 40 địa phương đã được Bộ Tư pháp hỗ trợ kết nối Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung của tỉnh/thành phố với Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử.

Từ đầu Quý III đến nay, Bộ Tư pháp đã trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định cho nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam đối với 4.260 người, tra cứu quốc tịch Việt Nam cho 509 người.

Theo VÂN KHÁNH/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/96-truong-hop-duoc-nhan-lam-con-nuoi-nuoc-ngoai-20201127220918985.htm

Tags: con nuôi nước ngoài  |  trẻ em khuyết tật  |  mắc bệnh hiểm nghèo