9x Hà Nội đam mê sáng tạo các con vật tí hon độc đáo từ rác thải nhựa

Từ những vỏ chai nhựa, vỏ lon hay những thùng xốp bỏ đi như thế này, chàng trai 9x Lưu Trung Nghĩa, tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã tạo ra được hàng nghìn các mô hình côn trùng, đồ chơi.

Thời sự