Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 bị soi trình độ học vấn không tốt, BTC nói gì?