Á hậu bị bạn trai ruồng bỏ, một mình nuôi con gái bị điếc