ABBank đặt mục tiêu lãi 1.200 tỷ, sẽ nộp hồ sơ niêm yết lên HoSE sau khi hoàn tất chia cổ tức 2017 bằng cổ phiếu

Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu 2017 vẫn đang chờ Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, sau khi thực hiện xong ABBank sẽ lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại VSD và nộp hồ sơ niêm yết cho HoSE.

Theo tài liệu phục vụ cho đại hội cổ đông chuẩn bị tổ chức vào ngày 25/4/2019 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), năm 2018, ngân hàng đạt tổng tài sản trên 90.237 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017; huy động vốn thị trường 1 tăng 7% đạt gần 64.500 tỷ; dư nợ tín dụng thị trường 1 tăng 9% đạt hơn 52.465 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900,8 tỷ, tăng 49% so với năm 2017.

Nếu tính cả ngân hàng hợp nhất (bao gồm cả công ty xử lý nợ) thì lợi nhuận trước thuế năm qua đạt 928 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hiện là gần 6.900 tỷ.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2018 đạt 13,9%, cao hơn nhiều so với mức 10,2% của năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần đạt 31%, tăng so với 22,6% của 2017. Lợi nhuận trước thuế trên 1 nhân viên bình quân đạt 234 triệu đồng, so với 169 triệu đồng của năm trước.

Năm 2018 cũng là một năm có nhiều điểm sáng trong hoạt động xử lý nợ xấu với tổng số nợ đã xử lý, thu hồi được là hơn 1.000 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT ABBank cho biết lợi nhuận sau thuế là 764 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm 2018 có thể phân phối là 624 tỷ đồng, cộng với 397 tỷ lợi nhuận các năm trước còn lại (trong đó có 394 tỷ để lại để phát hành cổ phiếu chia cổ tức 2017 cho cổ đông chưa thực hiện được vì chờ NHNN thông qua) thì ngân hàng có tổng cộng 1.021 tỷ đồng. Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy việc giữ lại lợi nhuận sau thuế để tích lũy vốn tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu tuân thủ quy định của NHNN và nhu cầu vốn phát triển trong những năm tới nên ngân hàng đề xuất giữ lại toàn bộ lợi nhuận, không chia cổ tức.

Kế hoạch năm 2019, ABBank đề xuất với cổ đông sẽ tăng tổng tài sản lên trên 123.250 tỷ đồng tương đương mức tăng 37%; huy động vốn tăng 55% đạt 101.605 tỷ; tín dụng tăng 10% đạt hơn 63.000 tỷ (riêng cho vay khách hàng tăng 16%) và lợi nhuận trước thuế 1.200 tỷ đồng, tăng 33% so với 2018. Tỷ suất ROE mục tiêu tăng lên 15,4% từ mức 13,9% của năm 2018.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu sẽ tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu với hơn 800 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 740 tỷ và hơn 76 tỷ tiền lãi.

Tại đại hội lần này, ABBank còn tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên vào Hội đồng quản trị để thay thế cho bà Lim Siew Ming đã từ nhiệm hồi tháng 5/2018 do cổ đông lớn Maybank thôi đề cử bà tham gia HĐQT ABBank. Ứng viên được Maybank đề cử là ông Jason Tsu Yang, sinh năm 1983, hiện là Trưởng ban phát triển kinh doanh và chiến lược của tập đoàn Maybank.

Một nội dung nữa cũng đáng chú ý là kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. ABBank cho biết NHNN đang chờ chấp thuận cho chia cổ tức 2017 bằng cổ phiếu để tăng vốn, sau khi được NHNN chấp thuận sẽ đăng ký phát hành tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước và phân phối cho cổ đông. Sau khi chia cổ tức xong ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại VSD và nộp hồ sơ niêm yết cho HoSE.

Theo Ngọc Toàn/Tổ quốc Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/kinh-doanh/abbank-dat-muc-tieu-lai-1200-ty-se-nop-ho-so-niem-yet-len-hose-sau-khi-hoan-tat-chia-co-tuc-2017-bang-co-phieu-42019194145456612.htm