AD không muốn nhắc đến hai từ thần thái nhưng mà...

Đây là lý do tại sao người ta hay nói về thần thái.

Siêu hài