AFC nhận định trận Việt Nam-Thái Lan: Chủ nhà 'trên cơ'