Ác mộng chưa qua: Apple lại đóng cửa 30 cửa hàng Apple Store tại Mỹ