Ái Phương, Sam tham gia gameshow với tiền thường kỷ lục 6 tỷ

Giải trí