00:00

Ai bảo 'chân dài thì não ngắn', khoa học đã khẳng định chiều cao, cỡ ngực và 10 đặc điểm cơ thể khác là dấu hiệu của sự thông minh

TIN LIÊN QUAN