Ai là người thầy đầu tiên của tất cả chúng ra, bài giảng cô giáo 87 tuổi sẽ cho chúng ta biết

Có ai dành tặng bông hoa đẹp đẽ cho người thầy đầu tiên của chúng ta cha mẹ mình nhân ngày 20/11 chưa, bởi cha mẹ mình chính là người thầy đầu tiên trọn đời và toàn diện (nguồn facebook).

Thời sự