Ám ảnh những dòng chữ nguệch ngoạc kín tường nhà của người chồng trước khi cùng 2 con treo cổ tự tử: 'Anh cho em biết thế nào là đau khổ vô tận'