Ấm lòng sau cơn bão: Những người sửa mái tôn, 'chạy nước' miễn phí cho bà con miền Trung