Ấn Độ: Báo sổng chuồng vồ kiểm lâm trên mái nhà

Nếu không nhanh trí nhảy xuống đất, kiểm lâm viên Ấn Độ có thể đã chết dưới móng vuốt sắc lẹm của con báo dữ.

Chuyện lạ